آلیاژ داپلکس بسیار مقاوم در برابر خوردگی می باشد و از دسته آلیاژهای قابل سخت شدن هستند.